Den Sociale Retshjælps Fonds afdelinger

 

Formålet med Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) er primært at yde helhedsorienteret juridisk rådgivning og gældsrådgivning til alle borgere under indtægtsgrænsen for fri proces og socialt udsatte borgere. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret og i høj grad præventivt perspektiv og forsøger således også at yde en forebyggende indsats, således at de problemer, der ellers skulle behandles, mindskes eller helt undgås.

 

Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning

Denne afdeling er primært målrettet udsatte borgere i hele landet, og der tilbydes lettere gældsrådgivning og sagsbehandling. Derudover arbejder DSRF's Gældsrådgivning også med andre projekter målrettet borgere, der skal politifremstilles grundet krav fra en kreditor eller til lejere i Brabrand Boligforening, der i forbindelse med deres anden rykker for manglende betalt husleje tilbydes udvidet gældsrådgivning og sagsbehandling. Læs mere HER.

 

Den Sociale Retshjælps Juridiske rådgivning

Denne afdeling henvender sig til borgere landet over under indtægtsgrænsen for fri proces samt socialt udsatte, der har brug for hurtig og præcis juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for de fleste områder, den almindelige borger kommer i kontakt med. Vi kan blandt andet hjælpe med problemstillinger inden for fx strafferet,boligret, forvaltningsret, familie- og arveret, socialret, ansættelsesret, insolvensret, almindelig formueret (herunder aftaleret) og forbrugerret. Læs mere HER.

 

Dinretshjaelp.dk

På hjemmesiden Dinretshjaelp.dk kan man finde grundlæggende informationer om mulighederne for at søge retshjælp i Danmark samt FAQ's med svar på ofte stillede juridiske spørgsmål. Læs mere HER.


Blividinbolg.dk

På hjemmesiden blividinbolig.dk kan man finde grundlæggende informationer om rettigheder og forpligtelser man har i forbindelse med dit lejemål afhængig af om du bor til leje ved privat eller almen bolig. Læs mere HER.

Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk