Den Sociale Retshjælps Fond i medierne 2018


Februar

Sjællandske Næstved, 15. februar

Sjællandske Næstved fortæller om Maiken, som har søgt hjælp hos Den Sociale Retshjælp til at klage over Næstved Kommune til Ankestyrelsen. Næstved Kommune havde besluttet at hendes hjerneskadede mand selv skulle betale for opholdet på bostedet Lundebo. Det mente hverken vi eller Maiken var rimeligt, og det lykkedes Den Sociale Retshjælp at vinde sagen,  da Ankestyrelsen slog fast, at Næstved Kommune ifølge lovgivningen ikke kan træffe en afgørelse om egenbetaling på det foreliggende grundlag.


Hus forbi, 1. Februar

Hus Forbi sætter i artiklen "fra indsat til gældsat" fokus på sagsomkostningernes betydning for de tidligere indsatte. Her udtaler Den Sociale Retshjælps Fonds direktør, Sandy Madar, bl.a.:


"Vi mener som udgangspunkt, at sagsomkostninger fremadrettet bør være indkomstregulerede, så det bliver realistisk for den dømte at afdrage på gælden. Som det er nu, er det ofte uoverskueligt høje beløb, den dømte skal afdrage på, når man tager i betragtning, at de fleste dømte ikke har en reel betalingsevne... Herudover må vi heller ikke glemme de tidligere indsatte, der for øjeblikket har en stor gæld til sagsomkostninger. Dem skal vi også tage hånd om ved at eftergive omkostningerne bagud".


Januar

BT.dk, 19. januar

BT giver 10 gode råd til hvordan man bliver gældfri. Den Sociale Retshjælps Fond nævnes som et af de steder, hvor man som borger kan få gratis gældsrådgivning.

Aarhus: Augustenborggade 2 – Postboks 5134 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – Postboks 585 – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 30 - horsens@socialeretshjaelp.dk